مربع عروسی خواستگاری خبر گزارش

مربع: عروسی خواستگاری خبر گزارش

گت بلاگز اخبار اجتماعی بالاشهری های پایتخت کشور عزیزمان ایران چنددرصد از آب شرب را در استخرها و باغچه های ارزش می ریزند؟

مشترکان تهرانی هر سال یک میلیارد و ١٠٠ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مصرف می‌کنند و از این میزان ١٠ درصد مصرف آب شرب مشترکان تهرانی معادل هر سال ١١٠‌میلیون مترمکع

بالاشهری های پایتخت کشور عزیزمان ایران چنددرصد از آب شرب را در استخرها و باغچه های ارزش می ریزند؟

بالاشهری های پایتخت کشور عزیزمان ایران چنددرصد از آب شرب را در استخرها و باغچه های ارزش می ریزند؟

عبارات مهم : ایران

مشترکان تهرانی هر سال یک میلیارد و ١٠٠ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مصرف می کنند و از این میزان ١٠ درصد مصرف آب شرب مشترکان تهرانی معادل هر سال ١١٠ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی را به استخرهایشان سرازیر می کنند.

به گزارش شهروند ؛ این درحالی است که دولت جهت تصفیه و توزیع و… هر مترمکعب آب آشامیدنی بین ١٠٠٠ تا هزار و ٢٠٠ تومان هزینه می کند که با احتساب قیمت تورم رقم هزار و ٢٠٠ تومان به واقعیت نزدیک تر هست. به این ترتیب، اقتصاد ملی هر سال ١٣٢ میلیارد تومان بابت استخر پایتخت نشین ها هزینه اضافه می دهد. هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو به «شهروند» می گوید؛ دولت هر مترمکعب آب آشامیدنی را تنها ٤٠٠تومان به شهروندان می فروشد و حدود ٨٠٠تومان یارانه در این بخش قایل می شود. با این حساب، باید گفت هر سال ٨٨ میلیارد تومان یارانه آب صرف استخر تهرانی ها می شود.

این عنوان در شرایطی رخ می دهد که در کشورهای پیشرفته که درآمد ناخالص ملی ارزش چند برابر کشور عزیزمان ایران هست، هرگز آب آشامیدنی جهت سایر مصارف مورد استفاده قرار نمی گیرد و استخرها از آب تصفیه نشده پر می شوند. با این وجود جالب است بدانید فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو به «شهروند» توضیح می دهد؛ درصورتی که بخواهیم به پایتخت نشین ها مجوز بدهیم که از آب چاه جهت پرکردن استخرهایشان استفاده کنند، همان مبلغ ناچیز ٤٠٠تومان جهت هرمترمکعب آب را هم نخواهند داد، لیکن از سال ٨٣ مجلس مصوبه حق النظاره به چاه های آب را از بین بردن کرده و این به آن معناست که برداشت آب از چاه ها رایگان شده است است!

بالاشهری های پایتخت کشور عزیزمان ایران چنددرصد از آب شرب را در استخرها و باغچه های ارزش می ریزند؟

نکته جالب تر این که شمال شهری های پایتخت کشور عزیزمان ایران در شرایطی هر سال ١١٠ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی را به استخرهایشان سرازیر می کنند که بنا به اعلام شرکت آب منطقه ای تهران، منابع آب پایتخت کشور عزیزمان ایران هر سال با ١٥٠ میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است.١٠ درصد تهرانی ها استخرهایشان را با آب شرب پر می کنندبراساس پیمایشی که شرکت آب منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام داده هست، ١٠ درصد تهرانی ها استخرهای شخصی ارزش را با آب آشامیدنی پر می کنند.

هرچند که بعضی استفاده از آب شرب جهت آبیاری باغ ها و پرکردن استخرها را رد می کند ولی مدیرعامل آب منطقه ای می گوید؛ ١٠ درصد مشترکان تهرانی عمدتا در مناطق ١، ٢ و٣ از آب لوله کشی جهت مصارف این چنینی استفاده می کنند. او البته این توصیه را هم اضافه می کند که وزارت نیرو قصد دارد مشترکانی پرمصرف را شناسایی و آنها را موظف به استفاده از آب چاه جهت آبیاری فضای سبز و پرکردن استخرها کند، در غیراین صورت انشعاب آب آنها قطع می شود.

مشترکان تهرانی هر سال یک میلیارد و ١٠٠ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مصرف می‌کنند و از این میزان ١٠ درصد مصرف آب شرب مشترکان تهرانی معادل هر سال ١١٠‌میلیون مترمکع

واژه های کلیدی: ایران | تهرانی | میلیون | استفاده | تهرانی ها | آب آشامیدنی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz