مربع عروسی خواستگاری خبر گزارش

مربع: عروسی خواستگاری خبر گزارش

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پذیرش خانم‌ها به عنوان رجل سیاسی در حال حاضر مسئله است / ابراهیمیان

یک عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفت: قبلا هم گفته‌ام خیلی به پرسشها شرعی نمی‌پردازم ولی برداشتم با اوضاع فعلی قانون اساسی این است که در حال حاضر پذیرش خانم‌ها به ع

پذیرش خانم‌ها به عنوان رجل سیاسی در حال حاضر مسئله است / ابراهیمیان

ابراهیمیان: پذیرش زن ها به عنوان رجل سیاسی در حال حاضر مسئله است

عبارات مهم : سیاسی

یک عضو حقوق دان شورای نگهبان گفت: قبلا هم گفته ام خیلی به پرسشها شرعی نمی پردازم ولی برداشتم با اوضاع فعلی قانون اساسی این است که در حال حاضر پذیرش زن ها به عنوان رجل سیاسی شاید یک مقدار مسئله باشد.

به گزارش ایلنا ؛ یک عضو حقوق دان شورای نگهبان گفت: قبلا هم گفته ام خیلی به پرسشها شرعی نمی پردازم ولی برداشتم با اوضاع فعلی قانون اساسی این است که در حال حاضر پذیرش زن ها به عنوان رجل سیاسی شاید یک مقدار مسئله باشد.

پذیرش خانم‌ها به عنوان رجل سیاسی در حال حاضر مسئله است / ابراهیمیان

نجات الله ابراهیمیان، راجع به آخرین تصمیمات شورای نگهبان راجع به آشنا شدن زنان به عنوان رجل سیاسی با بیان اینکه هنوز این مباحث در شورای نگهبان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر مباحث شورای نگهبان راجع به سیاست های کلی و تفسیر اطراف آشنا شدن زنان به عنوان رجل سیاسی به جمع بندی نرسیده است.

وی تاکید کرد: ان شاالله با آخر یافتن این مباحث، نظر رسمی شورای نگهبان در این مورد به وسیله سخنگو و یا دبیر اعلام می شود. اگر چیزی به وسیله من و یا درگذشته مطرح شده است نظر شخصی است و نظر شورای نگهبان نیست.

یک عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفت: قبلا هم گفته‌ام خیلی به پرسشها شرعی نمی‌پردازم ولی برداشتم با اوضاع فعلی قانون اساسی این است که در حال حاضر پذیرش خانم‌ها به ع

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه بعضی پرسشها شرعی را مانع اطلاق رجل سیاسی جهت زنان بیان می کنند، عنوان کرد: من قبلا هم گفته ام خیلی به پرسشها شرعی نمی پردازم ولی برداشتم با اوضاع فعلی قانون اساسی این است که در حال حاضر پذیرش زن ها به عنوان رجل سیاسی شاید یک مقدار مسئله باشد.

ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است استنباط به پرسشها شرعی مانعی جهت حضور زنان به عنوان وزیر شود، گفت: قانون اساسی گزینش و شرایط وزیر را به قانون عادی محول کرده است این قانون در مورد شخص وزیر و شاخصه های آن حکمی نداده است .

وی ادامه داد: ممکن است کسی بگوید از حیث شرعی زن ها نمی توانند وزیر شوند یا هر سمت دیگری را برعهده بگیرند این ارتباطی با قانون اساسی ندارد همچنین باز هم تکرار می کنم من صاحب فتوا نیستم و این پرسش را باید از متخصصان فتوا بپرسید.

پذیرش خانم‌ها به عنوان رجل سیاسی در حال حاضر مسئله است / ابراهیمیان

این حقوقدان شورای نگهبان راجع به این که چه زمانی نظر نهایی راجع به به رسیمت شناختن زنان به عنوان رجل سیاسی اعلام می شود، عنوان کرد: بحث تفسیر نهایی هنوز صورت نگرفته که متعاقب آن سیاست های کلی و شرایطش مشخص شود.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | نگهبان | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz