مربع عروسی خواستگاری خبر گزارش

مربع: عروسی خواستگاری خبر گزارش

گت بلاگز عکس خبری دریاچه نمک قم هم خشکید | طوفان نمکی در یک قدمی پایتخت کشور عزیزمان ایران

دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس واقع شده است است که در کنار دریاچ

دریاچه نمک قم هم خشکید | طوفان نمکی در یک قدمی پایتخت کشور عزیزمان ایران

دریاچه نمک قم هم خشکید | طوفان نمکی در یک قدمی تهران

عبارات مهم : ایران

دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس واقع شده است است که در کنار دریاچه نمک، از جمله بااهمیت ترین دریاچه های بخش مرکزی کشور عزیزمان ایران به شمار می رود. این دو دریاچه از جمله دریاچه های شور کشور هستند و مقادیر زیادی نمک در خود جای داده اند. در سال های اخیر دریاچه حوض سلطان بخش زیادی از آب خود را از دست داده و هم اکنون دیگر آبی در آن دیده نمی شود و در معرض نابودی واقع شده است است که این امر می تواند پرسشها زیست محیطی گسترده ای از جمله طوفان های نمکی جهت چند استان مهم و پرجمعیت کشور از جمله استان قم و پایتخت کشور عزیزمان ایران به وجود بیاورد و سلامت ساکنان آن را به خطر بیندازد.

دریاچه نمک قم هم خشکید | طوفان نمکی در یک قدمی پایتخت کشور عزیزمان ایران

دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس واقع شده است است که در کنار دریاچ

دریاچه نمک قم هم خشکید | طوفان نمکی در یک قدمی پایتخت کشور عزیزمان ایران

دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس واقع شده است است که در کنار دریاچ

مهر

واژه های کلیدی: ایران | طوفان | دریاچه | دریاچه | استان قم | عکس خبری

دریاچه نمک قم هم خشکید | طوفان نمکی در یک قدمی پایتخت کشور عزیزمان ایران

دریاچه نمک قم هم خشکید | طوفان نمکی در یک قدمی پایتخت کشور عزیزمان ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz