مربع عروسی خواستگاری خبر گزارش

مربع: عروسی خواستگاری خبر گزارش

گت بلاگز Uncategorized گفتگوی خواندنی با نیوشا ضیغمی ستاره سینما

گفتگو با نیوشا ضیغمی | کمک به نیازمندان | نیوشا ضیغمی | بازیگران | کودکان | امکانات | فرزند | زندگی | انجمن | فعالیت

گفتگوی خواندنی با نیوشا ضیغمی ستاره سینما

گفتگوی خواندنی با نیوشا ضیغمی ستاره سینما 

نیوشا ضیغمی بازیگر مشهور ایرانی است که همین حالا یک سالن آرایشی بسیار مشهور در استان تهران دارد.وی درکارهای خیر نیز همه ي وقت پیش قدم بوده هست. گفتگو با نیوشا ضیغمی او بعنوان سفیر انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان همۀ تلاش خودرا میکند تا آرزویش را هر چه اکثر عملی کند.با این بازیگردرباره فعالیت هاي خیرخواهانه اش و توانمندسازی زنان و کودکان نیازمند هم صحبت شدیم.

تلاش سه ساله
در ابتدا برایمان از هدفتان جهت پیوستن به انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان بگویید.سه سال است که با انجمن حمایت از کودکان کار وخیابان بعنوان سفیر و نماینده اینانجمن همکاری می کنم. در این سال ها تلاش کرده ام جامعه درمورد کودکان کار آشنایی بیشتری پیدا کند.

 

گفتگوی خواندنی با نیوشا ضیغمی ستاره سینما

اینکه کودک کار چه کسی است و آیا هست؟ نشانه این انجمن با بقیه انجمن هاي نمونه این تفاوت را دارد که ما به صورت مقطعی از این کودکان حمایت نمیکنیم بلکه آن ها را آموزش می دهیم تا مهارتی را یاد بگیرند.گفتگو با نیوشا ضیغمی

از همه ي امکانات بهره گیری میکنیم تا انها را باسواد کنیم چون اکثر کودکان کار حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند.اکثر این فرزند ها حاصل ازدواج افغان ها با زنان ایرانی میباشند به همین علت شناسنامه ندارند و نمیتوانند به مدرسه بروند.

 

گفتگو با نیوشا ضیغمی | کمک به نیازمندان | نیوشا ضیغمی | بازیگران | کودکان | امکانات | فرزند | زندگی | انجمن | فعالیت

ما نمی توانیم این فرزند ها را نادیده بگیریم چون اگر آن ها مورد حمایت قرار نگیرند بزرگ شده است و وارد جامعه می شوند و چون آسیب دیده میباشند، پرسشها و خطرات زیادی را جهت جامعه ما به وجود می آورند.همۀ نشانه ما این است که به این کودکان مهارت هایي را بیاموزیم تا آن ها بتوانند با شغلی معقول کسب درآمد کنند.

 

مافیایی که این فرزند ها را اداره میکند آیا به شما اجازه فعالیت میدهد؟

 

متاسفانه این عنوان آن قدر بزرگ است که فقط از سوی یک موسسه مردم نهاد و خیریه نمی تواند بهسامان برسد. بخشی از این کودکان به این علت مجبور به کارهای غیرمعمول میباشند که پدرشان یا در زندان یا گرفتار اعتیاد هست.

 

گفتگوی خواندنی با نیوشا ضیغمی ستاره سینما

از همۀ امکانات و توانمان بهره گیری کرده ایم

عبارات مهم : گفتگو با نیوشا ضیغمی – کمک به نیازمندان
شعبه هاي انجمن حمایت از کودکان کار در حاشیه استان تهران است و ما اکثر فرزند هایي را تحت پوششقرار میدهیم که به نوعی سرپرست خانواده محسوب می شوند و جهت فراهم سازی مخارج زندگی مجبور به کار کردن میباشند.این گروه از کودکان مجبورند بسختی کار کنند ولی با مافیایی که باعث تکدیگری و کار کودکان هست، مرتبط نیستند.

 

در سه سالی که ما فعالیت خود را شروع کرده ا یم از همه ي امکانات و توانمان بهره گیری کرده ایم که کودکان بیشتری را تحت پوشش بگیریم.

گفتگو با نیوشا ضیغمی | کمک به نیازمندان | نیوشا ضیغمی | بازیگران | کودکان | امکانات | فرزند | زندگی | انجمن | فعالیت

هنرمندان چه نقشی در ترویج کارهای خیرخواهانه دارند؟

 

معتقدم همه ي کسانی که آگاهی داشته و توان یاری دارند باید به قشر آسیب دیده جامعه کمک کنندتا آن ها بتوانند روی پای خود بایستند. به نظرم همه ي باید کمک کنند تا زنان و فرزند هایي که مجبور به کار میباشند، حرفه اي یاد بگیرند و از این طریق کسب درآمد کنند. پول دادن مستقیم به دست نیازمندان اصلا راه چاره نیست.

 

گفتگوی خواندنی با نیوشا ضیغمی ستاره سینما

ورزشکاران و بازیگران و صورت های معروف که بین مردم شهرت دارند و در جامعه تاثیرگذارند، می توانند متولیان و مشوقاناین راه باشند.بعضی بر این باورند که بازیگران و صورت های معروف جهت تظاهر وارد فعالیت هاي خیرخواهانه می شونداما به نظرم این برداشت اشتباهی هست.خیلی از بازیگران و صورت های معروف در این راه واقعا قدم هاي موثری برمی دارند.

 

انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان، انجمنی مهجور و گمنام بود که با چنگ و دندان راه خود را ادامهمی داد، در سه سالی که عضو این انجمن شده است ام همه ي تلاشم را کرده ام که این انجمن را به مردممعرفی کنم و نتیجه های خوبی هم گرفته ام.

 

فعالیت هاي مقطعی و کوتاه مدت جواب نمیدهد
هنرمندان می توانند با حمایت از خیریه هاي کوچک که اهداف بزرگی دارند، قدم هاي موثری در اصلاح افرادآسیب دیده و در نهایت سالم سازی جامعه داشته باشند. گرچه ناگفته نماند که حضور بازیگران و صورت های معروف و ورزشکاراندر این مسیر هنگامی که نتیجه بخش است که به صورت مداوم باشد چون فعالیت هاي مقطعی و کوتاه مدت جواب نمی دهد.

 

چون در بطن اتفاقات اجتماعی هستید به نظرتان چگونه میتوان خودمراقبتی را در زنان زیاد کردن داد تا آن ها کمتر دچار آسیب شوند؟

 

هر انسانی زمانی می تواند از خودش مواظبت کند که نسبت به خودش و پیرامونش آگاهی پیدا کند.معتقدم باید زنان را باسواد کنیم. باید مستقیم و غیرمستقیم به آن ها آگاهی داد که حتی اگر مجبورند جهت فراهم سازی مخارج زندگی کار کنند، ولی آگاه باشند و از خودشان در برابر آسیب هاي احتمالی مواظبت کنند.

 

به نظرم بهتر است ما به دور از هر نوع شعارزدگی به زنان نیازمند و سرپرست خانوار مهارت هایي مانندخیاطی، بافتنی، آشپزی و… آموزش بدهیم تا انها بتوانند در منزل کار کنند و مخارج زندگی خودو خانواده ارزش را فراهم سازی کنند.

تلاش می کنیم با نهادهای دولتی رابطه برقرار کنیم
از دولت هم در این اساس کمک میگیرید؟

 

انجمن ما تا به امروز متکی به حمایت هاي مردمی بوده ولی امسال تلاش میکنیم با نهادهای دولتیارتباط برقرار کنیم و از آن ها کمک بخواهیم.ما بر این باوریم جهت نجات جامعه باید تک تک افراد جامعه از نظر روانی و جسمی زندگی سالمی داشته باشند.

 

موسسات خیریه و مردم نهاد، فعالیت هاي خوبی جهت کمک به نیازمندان حقیقی میباشند ولی واقعیتاین است که دولت هم باید وارد ماجرا شود و در اساس شناسایی و کمک به افراد آسیب دیده و نیازمندقدم هاي موثرتری بردارد.

شوراهای شهر می توانند در سالم سازی جامعه و کارآفرینی موثر باشند و ما توقع داریم اعضایشورای همۀ شهرها نسبت به کودکان و زنان آسیب دیده و نیازمند بی تفاوت نباشند و جهت کمک به آن ها اقدام کنند.

 

واژه های کلیدی: گفتگو با نیوشا ضیغمی | کمک به نیازمندان | نیوشا ضیغمی | بازیگران | کودکان | امکانات | فرزند | زندگی | انجمن | فعالیت

گفتگوی خواندنی با نیوشا ضیغمی ستاره سینما

گفتگوی خواندنی با نیوشا ضیغمی ستاره سینما

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz